Aktualnie znajdujesz się: Strona główna >> Policja radzi >> Prewencja >> Znieważanie polic...

Znieważanie policjanta to przestępstwo

Najczęściej do znieważenia funkcjonariuszy Policji dochodzi ze strony osób nietrzeźwych będących sprawcami wykroczeń i przestępstw, ale i także ze strony osób, którzy są tego w pełni świadomi. Do takich czynów dochodzi w czasie imprez masowych, dopuszczają się ich pseudokibice lub zwykli chuligani. Osoby stawiający czynny opór podczas zatrzymania stosując groźby karalne pod adresem funkcjonariuszy dopuszczają się również przestępstw znieważenia.

Znieważenie policjantów jest przestępstwem w rozumieniu art. 226§1 kodeksu karnego. Za te przestępstwo grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku.
Istotą tego artykułu jest ochrona interesu publicznego, nakładający na państwoobowiązek zapewnienia funkcjonariuszowi spokojne pełnienie służby i nie narażanie go na zniewagi.W myśl w art. 226 § 1 kodeksu karnego określone w nim przestępstwo ścigane jest z oskarżenia publicznego.

Ludzie dopuszczający się znieważania funkcjonariuszy policji dają wyraz nie tylko braku szacunku ale i pogardy i nieposzanowania wobec ciężkiej, ofiarnej i niebezpiecznej służby, jaką wykonują z narażeniem życia policjanci. Poszanowanie wobec funkcjonariuszy policji jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania organów ścigania, zapewniające im godność i nietykalność, i właściwe realizowanie powierzonych im zadań.

Na tle znieważenia funkcjonariuszy rysują się inne czyny zabronione, m.in:
- groźby,
- naruszenie nietykalności,
- napaść czynna na funkcjonariusza,
- stawianie oporu podczas zatrzymania,
- próby przekupstwa, łapownictwa.