„Ja też będę Policjantem!” - Aktualności - KPP Wschowa

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Ja też będę Policjantem!”

Data publikacji 12.04.2018

Trzy najciekawsze prace wyłoniła komisja w ramach powiatowych eliminacji do konkursu plastycznego pn. „Ja też będę Policjantem!”, który objęty został patronatem Wojewody Lubuskiego. Założeniami konkursu były przede wszystkim promocja naszego zawodu, obserwacja, ocena i wizerunek Policji w oczach najmłodszych mieszkańców powiatu wschowskiego.

Konkurs „Ja też będę Policjantem!” organizowany przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp., objęty patronatem Wojewody Lubuskiego ma przede wszystkim na celu promowanie wśród dzieci zawodu policjanta, rozbudzenie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci, jak również propagowanie wiedzy na temat służby w Policji oraz możliwości dopasowania profilu służby do własnych zainteresowań, umiejętności, cech charakteru i indywidualnych predyspozycji.  Nadesłane prace w sposób ciekawy przedstawiały naszą formację widzianą oczami najmłodszych Lubuszan. Prace wykonywane były przez uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Dzisiaj (12 kwietnia) w wyniku podjętych decyzji przez komisję konkursową trzech uczniów:

  1. Agata Myszona,
  2. Antoni Kamiński,
  3. Szymon Gawron,

odebrało certyfikaty uczestnictwa oraz drobne upominki przygotowane przez Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie insp. Tomasza Kłosowskiego. Prace, które spełniały wymogi konkursu tafią teraz pod obrady komisji konkursowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za nadesłane prace, zachęcając do udział w kolejnych konkursach.

Naszym finalistom życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich.

opr. podkom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa