Ogłoszenie - Aktualności - KPP Wschowa

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie

Data publikacji 04.01.2018

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy informatyk jednoosobowego stanowiska do spraw łączności i informatyki.

WARUNKI PRACY

- STANOWISKO PRACY ZLOKALIZOWANE W POKOJU BIUROWYM Z OŚWIETLENIEM NATURALNYM I SZTUCZNYM NA II PIĘTRZE, 
- WYPOSAŻENIE STANOWISKA - ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM, NISZCZARKA, 
- OBSŁUGA KOMPUTERA POWYŻEJ 4 GODZIN NA DOBĘ

ZAKRES ZADAŃ

 • UTRZYMYWANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (KOMPUTERY STACJONARNE, LAPTOPY, TERMINALE MOBILNE, DRUKARKI, RADIOSTACJE)
 • UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ SIECI INFORMATYCZNEJ
 • NADZÓR NAD CENTRALĄ TELEFONICZNĄ W KPP (KONFIGURACJA APARATÓW TELEFONICZNYCH)
 • ADMINISTROWANIE STRONĄ INTERNETOWA KOMENDY
 • ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI POLICYJNYMI NA POZIOMIE POWIATOWYM

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe INFORMATYCZNE
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy NA STANOWISKU INFORMATYK
 • UMIEJĘTNOŚĆ W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW ZASILANIA GWARANTOWANEGO CENTRAL I URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI RADIOWYCH
 • UMIEJETNOŚĆ ANALIZOWANIA I ARGUMENTOWANIA, ASERTYWNOŚĆ
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • ZNAJOMOŚĆ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 • ZNAJOMOŚĆ USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • KOPIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WSCHOWIE 
  UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 12 
  67-400 WSCHOWA

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
NASZ URZĄD JEST PRACODAWCA RÓWNYCH SZANS I WSZYSTKIE APLIKACJE SA ROZWAŻANE Z RÓWNA UWAGĄ I BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ, WIEK, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, RASĘ, NARODOWOŚĆ, PRZEKONANIA POLITYCZNE, PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ, POCHODZENIE ETNICZNE, WYZNANIE, ORIENTACJE SEKSUALNĄ CZY TEŻ JAKĄKOLWIEK INNĄ CECHĘ PRAWNIE CHRONIONĄ. 


DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KPP WSCHOWA, NR TEL. 655408270