Bezpieczny Przedszkolak ze wschowską Policją - Aktualności - KPP Wschowa

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny Przedszkolak ze wschowską Policją

Data publikacji 05.10.2017

Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, kształtowania właściwych postaw w przypadku napotkania na niebezpieczeństwo. Jak uniknąć takich sytuacji zarówno w przedszkolu, domu, jak również na drodze przypominali maluchom wschowscy policjanci.

„Bezpieczny Przedszkolak” to hasło przewodnie działań prewencyjnych, którymi objęte zostały wszystkie przedszkola w powiecie wschowskim. Jak unikać zagrożeń, na co zwracać uwagę, jak bezpiecznie pokonywać drogę do przedszkola i bezpiecznie wracać do domu przypominali wschowscy policjanci. Nie były to tematy obce dla naszych przedszkolaków, które świetnie wiedzą jak należy bezpiecznie zachowywać się.  Nie zabrakło również instruktażowego przejścia maluchów przez przysłowiową „zebrę”.

Spotkania z policjantami były formą odświeżenia wiedzy i przygotowania do konkursu „Bezpieczny Przedszkolak”, którego eliminacje odbędą się już w przyszłym miesiącu w Przedszkolu „Złota Rybka u Dula”, której drużyna w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce.

 

opr. podkom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa