Przemoc w rodzinie - KPP Wschowa

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Data publikacji 27.01.2017

1) Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2017r.:

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/99290/Bazadanych-SpecalistycznyOsrodekWsparciaoraz.pdf

2) Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/84418/OrodkiPomocySpoecznej2016.pdf

3) Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/84420/PowiatoweCentrumPomocyRodzinie2016.pdf

4) Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/84417/DANETELEADRESOWEZESPOWINTERDYSCYPLINARNYCH.pdf

5) Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/84424/BazadanychOrodkwInterwencjiKryzysowej2016.pdf

6) Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/84421/RejestrWojewodyLubuskiegojednspecjalistporadstanna27062016.pdf

7) Rejestr Wojewody Lubuskiego Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe:

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/84422/RejestrWojewodyLubuskiegoplaczapewmnoclegowe-27062016r.pdf

8) Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2016 roku:

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/84425/Bazadanych-SpecjalistycznyOrodekWsparciaorazrealizatorzyprogrkor-edu2016.pdf

9) Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

10) Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuraturach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2016r.

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

11) Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

12) Poradnik "Jeśli dziecku dzieje się krzywda... a Ty to widzisz lub o tym wiesz"

http://wschowa.lubuska.policja.gov.pl/download/165/84427/PoradnikDziecinstwo.pdf