Niebieska Linia 2 - Prewencja - KPP Wschowa

Niebieska Linia 2

Data publikacji 03.04.2017

Od 1 stycznia 2017 roku został uruchomiony całodobowy , bezpłatny, ogólnopolski telefon o numerze 800-12-00-02

Ogólnopolski telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obsługiwany jest za zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ‘Niebieska Linia”.

         Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach, którego działa w/w Telefon, oferuje:

  • Konsultacje w języku angielskim- poniedziałki

w godz. 18.00- 22.00 (tel. 800-12-00-02)

  • Konsultacje w języku rosyjskim- wtorki

w godz. 18.00- 22.00 (tel. 800-12-00-02)

  • Konsultacje prawne:

poniedziałki i wtorki- godz. 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50)

środy- w godz. 18.00- 22.00 (tel. 800-12-00-02)

  • Konsultacje dla przedstawicieli służb- środy w godz. 10.00-13.00

( tel. 22/ 250-63-12)

  • Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype- poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 (pogotowie.niebieska.linia)- także dla osób posługujących się językiem migowym,
  • Porady e-mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

http://www.niebieskalinia.pl/