Zespół Dzielnicowych w Komisariacie Policji w Sławie - Dzielnicowi KP Sława - KPP Wschowa

Dzielnicowi KP Sława

Zespół Dzielnicowych w Komisariacie Policji w Sławie

Data publikacji 31.10.2014

DZIELNICOWY - POLICJANT PIERWSZEGO KONTAKTU.
Doskonale zna swoją okolicę, mieszkańców i ich problemy. Dzielnicowi wykonują codzienną, żmudną pracę, której efektem jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu.

Dzielnicowy zna też osoby, które ze względu na swoją kryminalną przeszłość czy prowadzony tryb życia mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla innych mieszkańców. Zdaje sobie sprawę, kto w jego rewirze może być najbardziej narażony na niebezpieczeństwo i zaoferować mu szybką i profesjonalną pomoc.

W szkołach dzielnicowi prowadzą pogadanki i inne imprezy dla uczniów na temat bezpieczeństwa. Kontrolują obiekty, które potencjalnie mogą być narażone na działania przestępców. Dzielnicowi pomagają także ofiarom przestępstw i wcielają w życie program zapobiegania przemocy w rodzinie.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CAŁEGO POWIATU DO WSPÓŁPRACY Z DZIELNICOWYMI!

p.o. st.sierż. Marcin Kowalewicz - Rejon 1

tel. 68-356 54 17
tel. kom. 519-534-478

e-mail: dzielnicowy.slawa1@go.policja.gov.pl

Teren miejski:  Sława.

Plan priorytetowy  na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 .r

  • Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie  oraz dewastacja mienia   w obrębie „Skateparku”  i boiska sportowego w  Sławie przy ul. Ogrodowej
  • policjanci z KP Sława, Straż Miejska w Sławie, pracownicy boiska sportowego

Dzielnicowy współpracuje ze Strażą Miejską w Sławie, Urzędem Miejskim w Sławie.


 
 
   

 

 

sierż. szt. Piotr Ptaszyński- Rejon 2

tel. 68-356 54 17
tel. kom. 519-534-477

e-mail: dzielnicowy.slawa2@go.policja.gov.pl

Teren wiejski: Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzepielów, Krążkowo, Ciepielówek, Lipinki, Radzyń, Tarnów Jezierny, Kuźnica Głogowska, Myszyniec, Krzydłowiczki, Przydroże, Dębczyn, Tarnówek, Głuchów, Jutrzenka.

Plan priorytetowy  na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

  • Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym,zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu „Lewiatan” w Starym Strączu
  • policjanci KP Sława, Straż Miejska w Sławie

Dzielnicowy współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką, Strażą Miejską w Sławie, WOPRem, Ratownictwem Wodnym w Sławie.

 

 

 
   

 

st.  asp. Roman Homski - Rejon 3

tel. 68-356 54 17
tel. kom. 519-534-476

e-mail: dzielnicowy.slawa3@go.policja.gov.pl

Teren wiejski: Lubogoszcz, Lubiatów, Gola, Ciosaniec, Bagno, Droniki, Łupice, Śmieszkowo, Przybyszów, Szreniawa, Zwierzyniec, Spokojna, Wróblów, Dąb.

 

Plan priorytetowy  na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

  • Kłusownictwo wodne na jeziorze Sławskim na linii brzegowej Lubogoszcz-Lubiatów
  • Społeczna Straż Rybacka Sława, Straż Miejska w Sławie

Dzielnicowy współpracuje ze Strażą Miejską w Sławie.

 

Pamiętaj! Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie w okolicy, w której mieszkasz, Twoja współpraca z Policją powinna być aktywna.

W szczególności jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa, zgłoś o tym swojemu dzielnicowemu. Tylko aktywna współpraca społeczeństwa z Policją daje pozytywne i tym samym wymierne rezultaty, o czym warto pamiętać.